پریست های جدید اصلاح رنگ عکس با لایتروم و فتوشاپ

توضیحات محصول

پریست های جدید اصلاح رنگ عکس با لایتروم و فتوشاپ

نام پروژه : Kathi & Chris – KCP Presets 2020
محصول شرکت : kathiundchri

مجموعه ۳۷پریست

پریست های جدید اصلاح رنگ عکس با لایتروم و فتوشاپ

پریست های جدید اصلاح رنگ عکس با لایتروم و فتوشاپ
نام پروژه : Kathi & Chris – KCP Presets 2020
محصول شرکت : kathiundchri

پریست های جدید اصلاح رنگ عکس با لایتروم و فتوشاپ

پریست های جدید اصلاح رنگ عکس با لایتروم و فتوشاپ

 

پریست های جدید اصلاح رنگ عکس با لایتروم و فتوشاپ

پریست های جدید اصلاح رنگ عکس با لایتروم و فتوشاپ

پریست های جدید اصلاح رنگ عکس با لایتروم و فتوشاپ

 

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شده و خرید کرده باشید محصول تا بتوانید بررسی ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید